Képviselő-testületi anyagok

2024.06.26.

 

Meghívó biz 2024.06.24

 

meghívó k.t 06.26

 

előterj.szoc.tüz rend.

 

szoc.tüz rend tervezet 2024

 

előtrj.pályázatok

 

előterl.lakossági.víz..

 

előterj. igazg.szünet

 

előterj óvodavez.pályázat

 

előterj munkaterv 2024.II.

 

előterj kamera.besz

 

1_melléklet_alairt_625684_Tamogatoiokirat_20240611151548

 

 

Hitelesített pályázat 2024

 

T2_melléklet_tájékoztató_szóróanyag_önkormányzati_akció_2024

 

2024.05.29.

 

Meghívó biz 2024.05.27

 

meghivo.kt

 

Szentistvan_Onk_2023_evi_eves_ellenorzesi_jelentes_1_4_melleklet

 

zárszám.rendelet.tervezet

 

költségv.rend mód.rendelet tervezet

 

Javaslat a Szentistváni közös Önk.hiv.költségvetésének módosítására

 

elöterj.zársz.rendelet

 

elöterj.szolg.jog

 

elöterj.kltsgv.rend.mod

 

előterj.jcb

 

elöterj.játszoreri.eszk

 

elöterj.ell.jelentés

 

1_szamu_nyilatkozat_2023_Szentistvani_Kozos_Onk_Hiv

 

1_szamu_nyilatkozat_2023_Szentistvani_Gezenguz_Ovoda

 

1_szamu_nyilatkozat_2023_Szentistvan_Nagykozseg_Onkormanyzata

 

 

2024.04.24.

 

Meghívó biz 2024.04.22

 

meghívó.KT. 04.24

 

Védőnői Szolgálat-2023.évi beszámoló

 

Normál Egyszerűsített éves beszámoló

 

Közhasznúsági melléklet

 

Közhasznúsági jelentés

 

Kistéségi Beszámoló Szentistván

 

Kiegészítő melléklet

 

Kiegészítő melléklet

 

Jegyzőkönyv

 

Gyermvédlemi feladatok ellátásának értékelése 2023

 

előterjönk településrendezési eszköz.

 

Előterjesztés beszámoló

 

előterj.védőnői beszámoló

 

előterj.átfogó.ért.gyermekv.

 

Adózott eredmény

 

 

 

2024.03.27.

 

Meghívó biz 2024.03.25

 

MEGHÍVÓ KT. 2024.03.27.

 

előterj civil szerv

 

előterj. belterületi utak pályázat közbesz indítás

 

előterj. pályázat kiírása Gézengúz Óvoda

 

előterj. településrendezési eszk módos

 

előterj. térfigyelő kamerarendszer műk , rendeletterv

 

előterj.óvodai beír

 

Előterjesztés – LEADER

 

Előterjesztés szoc és gyermekétk térítési díj

 

Felhívás ajánlattételre közvilágítás Szentistván

 

előterj. közvilágítás korsz

 

 

2024.02.14.

 

Meghívó biz 2024.02.12

 

meghívó kt 2024.02.14

 

előterj.közm.alapszolg.

 

előterj.közbeszerzés

 

előterj.költségv.évet követő 3év várható összegének meghatározására

 

előterj.hosszabb idejű közfogl

 

előterj költségv.rendelet

 

előterj KÖH költségv

 

 

 

2024.01.31.

 

meghívó bizottsági 01.29

 

meghívó 01.31.KT

 

előterj.óvodaigazgató megbízása

 

előterj.közbeszerzési terv

 

előterj.KÖH.közszolg.megáll.mód

 

előterj.G.óvoda zárvat.

 

előterj G.Óvoda házirend,,szmsz

 

előterj 2024.I.félévi munkaterv

 

3 melléklet pedagógiai program

 

2 melléklet óvoda házirend

 

2023.12.13.

Meghívó biz 2023.12.11
meghívó kt.t12.13
rendelet költségvetés módosítás háromnegyed éves_tervezet és indokolás loc lex
előterj.önk.ingatlanok+bérleti szerz.
előterj.közfogl.
előterj.költségv.rend
előterj.KÖH
előterj.I.sz.háziorvosi.körzet.
előterj.gazdálkodás.háromnegyed.é.
eloterjesztes_2024_evi_ellenorzesi_terv_Szentistvan
Dr Barta Bernadett feladatellátási szerződés MÓDOSÍTÁS 2024

 

 

 

 

 

2023.11.29.

meghívó KT.2023.11.29

 

előterj lakáshoz jutók.rendelet.mód

 

előterj KÖH

 

2023.10.25.

meghívó KT.
Bizottsági meghívó 10.25
SZMSZ rendelet tervezet
előterj+rendelet tervezet.szoc.rend.mód
előterj.közl.táblák pótlása
előterj.kist.szoc szolgáltató
előterj.helyi adó.rend.mód+rendelet tervezet
előterj,idősek nappali ellátása
adó- beszámoló

 

 

2023.09.27.

meghívó bizottsági 09.25
Meghívó KT.09.27
előterj+rendelet.terv költségv.mód
előterj.önk.középtávú terve
előterj.közmegh.időpontja
előterj.Gézengúz.ó.beszámolója
előterj.gazdálkodás.I.félév
előterj.Bursa 2024
Bursa Szabályzat
B típusú pályázati kiírás
ASZF
A típusú pályázati kiírás
2022-23 év végi beszámoló

 

 

2023.08.30.

Meghívó K.t 0830
meghívó biz.08.28
előterj.szoc.rend.mód
előterj.szmsz.mód
előterj.hulladékg.rendelet
előterj.ATM

 

2023.08.10.

MEGHÍVÓ Kt
előterj játszóterek

 

2023.06.28.

bizottsági meghívó 06.26
meghívó k.t 06.28
előterjesztés védőnői feladatellátás változás
előtrjesztés 2023.II.félévi munkaterv
előtrjeztés .Reki
védőnői beszámoló előterjesztés
Védőnői feladatellátás-Önkormányzati megállapodás tervezet és 3 melléklete

 

 

 

 

2023.05.26.

meghivo.kt
költségv.rend módosítás
előterj.zárszámadási rendelet
elöterj.önk.ing
előterj.Mezők.többc.társ.
elöterj.lakás.bérbead.
elöterj.közös.hiv.költsegv
elöterj.igazg.szün
előterj.gyermekjóléti.és gyermekv
elöterj.bekepart
elöterj.1071.hrsz
ellenörzési.jel
Beszámoló

 

2023.04.29.

meghivò.biz.04.24
meghívó.k.t04.26
Előterjesztés szolgáltatási terv
elöterj.közterület.rendeletmód
előterj.közhaszn.jelentés
elõterj.498hrsz
Szkultinfo.beszámoló
szolgáltatási terv
elöterj.civilszerv
1 melléklet táblázatos összefoglaló

 

2023.03.29.

meghívó KT.03.29
meghívó Biz.03.27
előterj.önk.ingatlan állagmegóvás
előterj vagyon. rendelet mód.
előterj temető rendelet módosítás
előterj szoc .tüz
előterj SZMSZ rendelet módosítás
Tűzifa pályázati kiírás 2023

 

2023.03.08.

Meghívó K.T
költségvetési rendelet módosítás tervezet és indokolás
előterj.Titan
előterj.óvodai.beiratkozas
előterj.lakossagi.viz
előterj.költsegv.rend.terv
óvoda vezető levele beiratkozás időpontjáról és óvodakötelesekről
Pályazati adatlap civil.szerv.-2023
előterj.civil.szerv
Titán Se elszámolás

 

2023.02.08.

meghívó KT 02.08
meghívó biz.02.06
KÖH.költsegvetes.előterj
kozep.terv.előterj
HEP-2023-2027
HEP előterjesztés
előterj.óvoda nyitvatartása
előterj önkorm.költségv.rend
előterj közb terv2023
2023 költségvetési rendelet tervezet és indokolás

 

 

2022.12.21.

meghívó kt.2022.12.21
előterj b.ell.terv
előterj.ing.bérbeadása
előterj 2023.I félévi munkaterv
előterj szoc.rend.mód
előterj.temető

 

 

2022.11.30.

megh.k.t
biz.meghívó
közvil.rend
előterj.viziközmű
előterj.temető.rendelet
előterj.start.m
előterj.óvoda
előterj.igazg.szünet
előterj.bursa
beszamoló.K.Ö.H

 

2022.10.26.

meghívó KT.10.26
meghívó biz 10.24.
előterj.szoc.rend
előterj szoc.tüz.rend
8 óvoda 2021-22 év végi beszámoló
határozati.jav óvoda
előterj szennyvíz.hozzáj.
előterj.ktgv.rend.mód
előterjgazd.háromnegyed.év.b
előterj.adó

 

 

Palyazati-kiiras-B-2023 Szentistván
Palyazati-kiiras-A-2023 Szentistván
meghívóKT 09.28
meghívó.biz.09.26
előterjköltségv.rend mód.
előterj gazd I.félév
előterj Bursa2023
előt.középt.terv

 

 

 

 

meghívó KT 08.31.
előterj.TakarékBank
előterj.szolg.lakás
előterj.Szent Király Szövetség
előterj.Reki.pályázat
előterj.közmegh.2022
előterj.Kisfaludy u 12.
előterj.háziorvosi.körz.
előterj.Gyermekv.rend
Előterj.Dózsa Gy u 22

 

 

megh.K.T
előterj.pályázatok
Előterj.muunkaterv
előterj.szoc.étk

 

 

Képv.T.meghívó
előterj.ig.szün
előterj.szoc.tüz
értékelés.gyermekv
előterj.zársz.rendelet
előterj.költségv.rend mód
beszámoló védőnői szolg
ell.jel1-4 melléklet
előterj.Éves ell.jelentés
ell.jelentés melléklete
előterj KÖH.
Gyermekvédelem önkormányzati feladatainak éves értékelése 2022
Gyermekvédelem kistérség által ellőtott feladatainak éve értékelése 2021