Tájház

156682 159377

A tájház bemutatása

Helye

Szentistván, Rákóczi u. 16.

Megtekinthető

A Művelődési Ház
(Hősök tere 2.) munkatársainak közreműködésével.
Csoportos látogatást célszerű előre jelezni.

Információ

06-30/830-1848

Kontakt személy

Aranyosiné Elek Ágota

E-mail

szkultinfo@szentistvan.hu

Honlap/Facebook

SZKULTINFO Nonprofit Kft.

Tulajdonos

Szentistván Nagyközség Önkormányzata.

Jellege

népi lakóház – műemléki védettség alatt áll.

Rövid leírás

A lakóház, mely 1985-től Tájházként működik, korábban a Koncz család tulajdona volt. A mestergerendába vésett évszám alapján 1877-ben épült, vályogfalazatú, mestergerendás, deszkafödémes. A szarufás, náddal fedett nyeregtető elől deszkázott oromfalas, hátul kontyolt.

A ház berendezése, felszerelése – kevés változással – eredeti. Szoba, konyha, kamra helyiségekből áll, padozata mindenütt döngölt agyag. A tisztaszoba falait szentképek és „cintányérok” díszítik. A szoba jellegzetessége még a trónusos nyoszolya, vagy másképpen  „burcsikos ágy”.

A Tájház korhű helyszínéül szolgál a település legjelentősebb, hagyományőrző rendezvényének. A  „Három napos matyó lakodalom – egy napon Szentistvánon” évenként visszatérő esemény.

156683 156684 156685

156686 156687 159371

159372 159373

Fejlesztések

159370

2011-2012-ben új fejezet kezdődött a Tájház életében.  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által meghirdetett „Vidéki örökség megőrzése” program keretében eredményesen pályázott Szentistván nagyközség Önkormányzata. A 10.526.793,- Ft összegű pályázati támogatásból, az Európai Unió társfinanszírozásában és a hozzá szükséges önerőből megújult és korszerűsödött a tájház. Természetesen ez a megújulás a látványosságban nem jelent, nem is jelenthet változást, az állagmegóvásban és a használhatóságban igen.
A diszkrét, modern világítás, a rejtett korszerű fűtés, a vizesblokk a Tájház használhatóságát javítja, megteremtve a lehetőséget, hogy a régi, téli esték hangulata újraéledjen. A kemence körül jó ízű beszélgetések részesei lehetnek az odalátogatók.
Az új nádtető, az újratapasztás, a nyílászárók megújítása, némi rejtett szigetelési munkák pedig segítenek megőrizni a tájházat az utókornak.

69327124 159374

159375 159378 159376