Hősök tere

159443 159444

A település központjában helyezkedik el, s néhány évvel ezelőtt kapta méltó nevét. A tér elnevezése valóban méltó, hiszen itt állított emléket a település lakossága a hősi halottaknak és a település névadójának is Szent István királynak.

159445

Az első világháború áldozatainak emlékműve 1934-ben készült el.
A kőoszlopot turulmadár alak díszítette. Az első világháború áldozatainak emlékműve 1934-ben készült el. A kőoszlopot turulmadár alak díszítette.
Az 50-es években a turulmadár eltűnt az emlékműről.
1990. március 15-e tiszteletére készíttette el ismét a település akkori vezetése, korabeli fényképek alapján.
A turulmadarat Pócsik István szobrász formázta meg hosszas vita után aluminiumból. A vita tárgya az volt, hogy időtálló-e az aluminium.

159446

A második világháború áldozatainak emlékműve is ebben az időben készült el, 1990. augusztus 20-a tiszteletére avatták fel.
118 hősi halott nevét gyűjtötte össze a lakosság és vésette a nevet márványba. A lakosság pénzbeli adományával segítette az emlékmű megvalósítását.
Az emlékmű díszítését Pócsik István szobrász tervezte.
Sajnos egyik dísze, a kard, nem állta ki az idők próbáját – illetéktelenek letörték.
A világháborús emlékművek körül, halottak napján számtalan gyertya ég, és virágok, koszorúk borítják.

szobor

A Millennium évében, 2001. augusztus 20-a tiszteletére tovább gazdagodott a hősök tere.
Államalapító Szent István királyunk emlékét örökítették meg egy köztéri műalkotásban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával.
A szobor Horvát Tibor szobrászművész alkotása.
Azóta a település lakói minden év agusztus 20-án a szobor körül tartják ünnepi megemlékezéseiket, s elhelyezik a szobor körül a tisztelet és hála virágait.

159449

Az ünnep tiszteletére kapott méltó külsőt a téren felszínre jövő artézi víz kútja, mely 2001. augusztus 20-tól a Szent István kútja nevet viseli.
A település lakói gyakran találkoznak a kút körül, hiszen szívesen használják háztartásukban az artézi vizet. A kút körül elhelyezett padokon megpihennek, beszélgetnek, így a kút szinte közösségi színtérré vált.

159450

A Hősök tere „életében” változás következett be 2007-2008-ban.
Lebontották a Felszabadulási emlékművet. A szerény emléktáblát pedig senki sem tudja hol van.
Az emlékmű helyére virágágyás került, és több fát, dísznövényt is elültettek a téren a „Karcos Murci” Hagyományőrző Színjátszó egyesület tagjai.
A település központjának szépítésére jótékonysági tavaszi bált rendeztek 2008. márciusában.
A bevételből – melyet a képviselő-testület kiegészített – padok elhelyezésére is jutott.
A II. Világháború áldozatainak emlékére állított emlékmű két oldalára egy-egy kopjafa került.
Az 1956-as események emlékét megörökítő kopjafa felavatására 2007. október 23-án került sor.
Mindkét kopjafát Nagy Sándor a Polgármesteri Hivatal munkatársa készítette, karbantartó kollégái segítségével.

159451

2008. március 15-én került elhelyezére az 1848-49-es eseményekre emlékeztető kopjafa. A kopjafák költségeit a képviselő-testület tagjai tiszteletdíjukból biztosították.
Aranyosi Imre települési képviselő sokat fáradozott azért, hogy a kopjafák elhelyezére kerüljenek.

IMG_0491

Településünk 2014.június 08-án a Trianoni békediktátum 94-dik évfordulója alkalmából egy olyan emlékművet állított, mely mindig emlékeztetni fog minden korosztályt a hatalommal való visszaélésre.

Az emlékmű állításának kezdeményezője Aranyosi Imre képviselő-testületi tag.

Szentistván nagyközség képviselő-testülete, egyhangúan mellé állt a  kezdeményezésnek, hiszen érezték a múltban rejlő erőt, hogy nemzetünk történelmére akkor is büszkének kell lennünk ha az fájó pont.

Ezen emlékmű felállításával Szentistván nagyközség hazáját és történelmét tisztelő lakossága, mint már annyiszor, most is megmutatja, hogy a múltat elfeledni nem szabad, hogy a hitre, az elődök munkájára építeni lehet és kell, hogy példát és erőt meríteni nemzetünk történelméből tudunk. Ezt a gondolkodást, ezt a hitet kell továbbadnunk példamutatással az utánunk jövő nemzedéknek.