ÉMO13

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI FEJLESZTÉS 13.

 

PROJEKTINFORMÁCIÓK 

 

Kedvezményezett neve: ÉKM Építési és Közlekedési Minisztérium
Konzorciumi partnerek: Borsodgeszt Község Önkormányzata, Bükkábrány Község Önkormányzata, Csincse Község Önkormányzata, Gelej Község Önkormányzata, Hejőkeresztúr Község Önkormányzata, Hejőszalonta Község Önkormányzata, Kács Község Önkormányzata, Mezőkeresztes Város Önkormányzata, Mezőnagymihály Község Önkormányzata, Mezőnyárád Község Önkormányzata, Muhi Község Önkormányzata, Szentistván Nagyközség Önkormányzata, Tibolddaróc Község Önkormányzata, Vatta Község Önkormányzata
Projekt címe: Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 13.
Szerződött támogatás összeg: 6 034 093 177 Ft
Összköltség: 7 134 518 230 Ft
Támogatás intenzitása (%-ban): 84.576043 %
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00120
A projekt megvalósításának kezdete: 2016.09.28.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.12.31.

A PROJEKT BEMUTATÁSA

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Borsodgeszt Község Önkormányzata, Bükkábrány Község Önkormányzata, Csincse Község Önkormányzata, Gelej Község Önkormányzata, Hejőkeresztúr Község Önkormányzata, Hejőszalonta Község Önkormányzata, Kács Község Önkormányzata, Mezőkeresztes Város Önkormányzata, Mezőnagymihály Község Önkormányzata, Mezőnyárád Község Önkormányzata, Muhi Község Önkormányzata, Szentistván Nagyközség Önkormányzata, Tibolddaróc Község Önkormányzata, valamint Vatta Község Önkormányzata.

A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének fejlesztéséhez.

A beruházásban érintett Mezőkeresztes, Mezőnagymihály és Mezőnyárád települések a Szentistván és Gelej településsekkel közös agglomerációt alkotó Szentistván szennyvízelvezetési agglomeráció részei.

Az agglomeráció a 25/2002 (II. 27.) Kormányrendeletben, az 5. számú táblázat – Agglomerációk 2 000 – 10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen – 9 698 LE terheléssel szerepel és „szennyvíztisztító telep fejlesztése” (TF), valamint „szállítóvezeték kiépítése” (SZ) feladattal érintett.

A szentistváni agglomerációban már üzemelő szennyvíztisztító telep illetve Mezőkeresztes, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Szentistván települések szennyvízcsatorna hálózatainak tulajdonosa a Szentistván és Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvíz üzemeltető Társulás, illetve Mezőkeresztes, Mezőnagymihály, Mezőnyárád és Szentistván települések önkormányzatai.

A szennyvízközművek üzemeltetését az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. végzi Bérleti Üzemeltetési Szerződés keretében.

Gelej a Szentistván szennyvíz agglomerációhoz tartozó település. A településen nincs kiépített szennyvízcsatorna -hálózat.

A jelen projekt keretében megvalósul Gelej szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése, valamint a Szentistvántól északra a belterületi határtól kb. 600 m-re, Mezőkeresztes és Szentistván település közötti külterületen, a Szentistván 012/5 hrsz.-ú ingatlanon található, jelenleg Mezőnyárád, Mezőkeresztes, Mezőnagymihály és Szentistván községből érkező kommunális szennyvizeket fogadó és tisztító szennyvíztisztító telep fejlesztése.

A projektet Borsodgeszt Község Önkormányzata, Bükkábrány Község Önkormányzata, Csincse Község Önkormányzata, Gelej Község Önkormányzata, Hejőkeresztúr Község Önkormányzata, Hejőszalonta Község Önkormányzata, Kács Község Önkormányzata, Mezőkeresztes Város Önkormányzata, Mezőnagymihály Község Önkormányzata, Mezőnyárád Község Önkormányzata, Muhi Község Önkormányzata, Szentistván Nagyközség Önkormányzata, Tibolddaróc Község Önkormányzata, Vatta Község Önkormányzata és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma fogja megvalósítani legkésőbb 2023. 12. 31-ig.

A projekt támogatási összege: 6 034 093 177 Ft

 

ESEMÉNYEK

SZENTISTVÁN – NYITÓRENDEZVÉNY

2021. SZEPTEMBER 7.

 

01
« 1 A 9 »