TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00008 BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE

Kedvezményezett: Szentistván Nagyközség Önkormányzata

Projekt címe: Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentistvánon

Támogatás összege: 169,97 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2022.07.31.

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00008

 

PROJEKT BEMUTATÁSA

Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a 3 éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét.

Magyarország Kormánya  a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

Szentistvánon jelenleg nem üzemel bölcsőde, mely problémát jelent azon kisgyermekes  szülők számára, akik számára ez az ellátás szükséges lenne. Szentistván  Nagyközség  lakossága a KSH 2018.-i adatbázisa alapján 2357 fő, ez a lakosságszám indokolja az új bölcsőde alapítását. A hamarosan megkezdődő beruházás keretén belül Szentistván Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő Damjanich u. 20 szám alatt lévő ingatlanon épülhet meg az intézmény. A tervezett bölcsőde egy nevelési-gondozási egységes, önálló intézményként kerül kialakításra, közvetlenül a települési óvoda szomszédságában.

A projekt keretében új építés valósul meg, melyet kiegészít eszköz beszerzés, babakocsi tároló létesítése, játszóudvar kialakítása.

A pályázat keretén belül több mint 213 négyzetméter alapterületű, 2 csoportszobás 24 férőhelyes a mai elvárásoknak és előírásoknak mindenben maradéktalanul megfelelő intézmény fogja várni a kisgyermekeket.  A bejáratnál babakocsi tároló lesz kialakítva, a dolgozók számára szociális helyiségek lesznek megépítve.

Melegítő konyha is létesül, hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel és 1 db akadálymentes mosdó is beépítésre fog kerülni.

Az építési beruházás mellett a beszerzésre kerülnek a modern korhoz igazodó, a 3 év alatti gyermekek készségeit fejlesztő, nevelés-gondozást támogató eszközök a módszertani szakértő által jóváhagyott lista alapján.

A projekt átfogó célja a minőségi nevelés infrastrukturális feltételeinek biztosítása. A fejlesztés célja a település népességmegtartó képességének, növelése, valamint a lakosság számára minőségi szolgáltatás létrehozása

A pályázat eredményeként megvalósuló bölcsődei ellátást nyújtó intézményben új férőhelyeinek száma 24 fő, és 6 fő munkavállalót fog alkalmazni teljes munkaidőben az intézmény.

A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és a bölcsődei ellátáshoz való jobb hozzáféréshez. A gyermekek elhelyezését megtestesítő igények mellett további célként fogalmazhatjuk meg a lakosok foglalkoztatásának elősegítését az életminőségük javítását, családbarát, munkába állását segítő környezet kialakítását is.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.