Közérdekű adatok

http://kozadat.localinfo.hu/szentistvan/

I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Szentistván Nagyközség Önkormányzata

Címe: 3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.

Telefonszám: +36 49 438-021;

Faxszám: +36 49 338-635;

E-mail: titkarsag@szentistvan.hu;

Honlap: www.szentistvan.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 800-1200

Szerda: 1300-1700

Péntek: 800-1200

 

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

Szervezeti felépítés

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége:

Dobóné Koncz Judit

polgármester

Cím: 3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.

Telefonszám: +36 49 438-021;

Faxszám: +36 49 338-635;

E-mail: polgarmester@szentistvan.hu;

 

Derekas Sándor

jegyző

Cím: 3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.

Telefonszám: +36 49 438-021;

Faxszám: +36 49 338-635;

E-mail: jegyzo@szentistvan.hu

 

I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

Derekas Sándor, jegyző

Cím: 3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.

Telefonszám: +36 49 438-021;

Faxszám: +36 49 338-635;

E-mail: jegyzo@szentistvan.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 1300-1600

 

I.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

A képviselő-testület tagjainak száma: 7 fő

Tagjai:

Dobóné Koncz Judit         polgármester                                   Szentistván, Alkotmány u. 45.
Aranyosi Imre                   képviselő                                        Szentistván, Ady Endre u. 23.
Barta Szilárd                    képviselő, Bizottsági Elnök              Szentistván, Rákóczi u. 10.
Dobó Anita                      képviselő                                         Szentistván, Vörösmarty u. 104.
Koncz József                   alpolgármester                                Szentistván, Jókai u. 7/a.
Sebők Erzsébet              képviselő                                         Szentistván, Rákóczi u. 7.
Tóth Józsefné                 képviselő                                         Szentistván, Petőfi u. 34.

I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:

 Szentistváni Gézengúz Óvoda
Címe: 3418 Szentistván, Széchenyi utca 12/a.
Telefonszám: +36-49-438-109
E-mail cím: szentiovoda2@gmail.com
Óvodavezető: Konczné Besenyei Ágnes

Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal
Címe: 3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.
Telefonszám: +36 49-438-021;
E-mail: titkarsag@szentistvan.hu

I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhely, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

 SZKULTINFO  Könyvtár és Információs Nonprofit Kft.
Címe: 3418 Szentistván, Hősök tere. 2.
Telefonszám: +36 49 438-104
E-mail: szkultinfo@szentistvan.hu
Tevékenységi köre: közművelődés
Vezetője: Zana Róbert
Részesedésének mértéke: 100 %

 

I.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

A  közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítvány nincs.

 

I.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője honlapjának elérhetősége, működési engedélye:

A költségvetési szerv alapadatai:

Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal

Székhelye: 3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.

Polgármester: Dobóné Koncz Judit

3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.;

Tel:: + 36 49 438-021; fax: + 36 49 338-635;

e-mail:titkarsag@szentistvan.hu;

honlap: www.szentistvan.hu

 

Szentistváni Gézengúz Óvoda

Székhelye: 3418 Szentistván, Széchenyi u 12/A.

Vezetője: Konczné Besenyei Ágnes óvodavezető

Telefonszám: +36 49 438-109

E- mail: szentiovoda2@gmail.com

 

I.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve: –

 

I.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Postai cím: 3530 Miskolc, Pf.: 367
Tel: 46/512-940
Fax: 46/512-943
E-mail: torvenyesseg@borsod.gov.hu
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen/elerhetosegek

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege