Megalakult és esküt tett a Helyi Választási Bizottság

A képviselő-testület 2023. október 25-ei ülésén a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. és 25. §-ai alapján a jegyző javaslatára megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait. A bizottsági tagok 2023. október 30-án a jogszabálynak megfelelően a polgármester előtt esküt tettek. A bizottság alakuló ülésén Koncz Mártonnét elnökének, Tőkés Edinát pedig elnökhelyettesének megválasztotta. A bizottság tagjai: Baranyiné Nagy Angéla, Koncz Mártonné, Tőkés Edina, póttagjai: Gemeriné Csótó Éva, Juhászné Kenéz Mária.

A választási iroda és a választási bizottság elérhetőségeit, valamint a későbbiekben a választással kapcsolatos tudnivalókat a főoldalon található választás fül alatt talál.