Támogatási szerződések pályázatokhoz

 

Tisztelt Szentistváni Lakosok!

A 2017. július 9-én megtartott időközi választás óta Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete több pályázatot nyújtott be. Az elnyert pályázatokról szeretném most tájékoztatni Önöket.

A meghirdetett Területi és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretein belül legtöbb esetben csak konzorciumi (több település összefogásával) formában lehetett pályázni.

Nyertes TOP pályázatok:

 

1. Csapadékvízelvezető rendszer fejlesztése Bükkábrányban és Szentistvánon

Konzorciumi formában megvalósuló pályázat.

Szentistván részére elnyert támogatás 60.172.000,- Ft

A közbeszerzési eljárás lezárása megtörtént.

Szentistván Nagyközség Önkormányzata aláírta a kivitelezővel a szerződést, ezek után kezdődhet a fizikai megvalósítás, melynek tervezett záró időpontja: 2020.02.29

A támogatási szerződés megtekinthető az alábbi linken:

Támogatási szerződés

 

2. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hejőkeresztúr, Muhi, Szentistván és Tiszakeszi településeken

Konzorciumi formában megvalósuló pályázat.

Szentistván részére elnyert támogatás 47.224.117,- Ft

A közbeszerzési eljárás lezárása megtörtént.

Szentistván Nagyközség Önkormányzata aláírta a kivitelezővel a szerződést.

Érintett épületek: Óvoda, Civil Ház, Polgármesteri Hivatal.

Az óvoda esetében a kivitelezés már megkezdődött.

A fizikai megvalósítás tervezett záró időpontja: 2020.01.31.

A támogatási szerződés megtekinthető az alábbi linken:

Támogatói szerződés

 

3. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mezőnagymihály, Szentistván, Hejőbába és Mezőnyárád településeken

Konzorciumi formában megvalósuló pályázat.

Szentistván részére elnyert támogatás 90.454.501,- Ft

Érintett épületek: Iskola, Művelődési Ház, Széchenyi úti orvosi rendelő

A támogatói okirat aláírás megtörtént. Az elnyert összeg átutalása megtörtént az önkormányzat számlájára.

A fizikai megvalósítás tervezett záró időpontja: 2020.10.31

A támogatási szerződés megtekinthető az alábbi linken:

Támogatói szerződés

 

4. A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Szentistván településen (Bölcsőde építés)

Elnyert támogatási összeg 74.999.469,- Ft.

Önkormányzatunk 2018.02.23-án megkapta a hatálybalépett Támogatási szerződést. Ezt követően elindult a projekt, az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek. A tervezői költségbecslés alapján, a közbeszerzést megelőzően indíkativ árajánlatokat kértünk be. A legalacsonyabb árajánlat is a pályázatba beállított kivitelezési költség duplája, ami miatt a projekt visszavonását kértük.

Ezt követően új TOP-s pályázatot nyújtottunk be „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése Szentistvánon” címmel.

Az igényelt támogatás összege: 169.969.250,- Ft.

Jelenleg várjuk a pályázat elbírálását.

A támogatási szerződés megtekinthető az alábbi linken:

Támogatási szerződés

 

5. A helyi identitás és kohézió erősítése (rendezvények szervezése) pályázat

Az elnyert támogatási összeg: 6.142.160,- Ft.

A támogatásból három éven keresztül különböző rendezvényeket tudunk megvalósítani. 2019-ben már ebből valósult meg Vujity Tvrtko előadása, valamint a gasztro fesztivál.

A támogatási szerződés megtekinthető az alábbi linken:

Támogatói szerződés

 

A Magyar Falu Program keretében az alábbi pályázatok kerültek benyújtásra:

 

1. Nemzeti és helyi identitástudat erősítése (közösségi ház felújítása)

Elnyert támogatási összeg: 17.725.279,- Ft.

A támogatásból a Szent Erzsébet tér 4-5 szám alatt található (régi öregotthon) épület kerül felújításra (nyílászáró csere, hőszigetelés, vizesblokk felújítása).

A pályázat támogat még eszköz beszerzést is. Ezen belül a Művelődési Ház hangosítása kerül felújításra, valamint a színpad kap szőnyeg borítást.

A projekt megvalósítása elkezdődött.

A támogatói okirat megtekinthető az alábbi linken:

Támogatói okirat

2. Orvosi eszköz beszerzés

Elnyert támogatási összeg: 1.739.215,- Ft.

A támogatásból az alábbi eszköz beszerzések történnek:

Széchenyi úti rendelő: EKG készülék beszerzése

Fogorvosi rendelő: Amalgám-szeparátor beszerzése

Rákóczi úti rendelő: kisebb eszközök beszerzése Pl. vérnyomás mérő, nővér táska, vércukormérő, paraván stb.

A pályázat megvalósítása elkezdődött.

A támogatói okirat megtekinthető az alábbi linken:

Támogatói okirat

 

3. Óvodafejlesztése

A pályázat még bírálati stádiumban van.

Az igényelt támogatás: 10.000.000,- Ft

 

4. Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása

A pályázat még bírálati stádiumban van.

Az igényelt támogatás 2.000.000,- Ft.

 

Egyéb pályázatok és támogatások

 

1. Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Belügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” című pályázaton.

Az elnyert támogatás összege: 15.000.000,- Ft.

A pályázathoz 5.000.000,- Ft önerőt kellett biztosítani az önkormányzatnak.

A támogatásból a Petőfi Sándor utca, Hunyadi utca, Rozmaring utca és Dobó utca felújítás történt meg.

A támogatói okirat megtekinthető az alábbi linken:

Támogatói okirat

 

2. Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Belügyminisztérium által kiírt „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” című pályázaton.

A támogatást az önkormányzat működésére használhattuk fel.

Az elnyert támogatás összege 2017-ben: 5.652.038,- Ft

Az elnyert támogatás összege 2018-ban: 2.660.000,- Ft

2019-ben ismét benyújtásra került a pályázat. Igényelt összeg: 4.429.858,- Ft.

A támogatói okirat (2017 év) megtekinthető az alábbi linken: Támogatói okirat 2017

A támogatói okirat (2018 év) megtekinthető az alábbi linken: Támogatói okirat 2018

 

3. Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Belügyminisztérium által kiírt „Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlása” című pályázaton.

A támogatásból tüzelőanyag vásárlása történt, mely a szociálisan rászorult lakosság között került kiosztásra.

Az elnyert támogatás összege: 2017-ben: 4.095.750,- Ft (215 m3 fa)

Az elnyert támogatás összege: 2018-ban: 4.667.250,- Ft (245 m3 fa)

Az elnyert támogatás összege: 2019-ben: 2.537.460,- Ft (666 q szén)

A tüzelőanyag szállítási költsége az önkormányzatot terheli, mely 2017-ben 1.238.335,- Ft, 2018-ban 1.462.405,- Ft és 2019-ben 255.270,- Ft.

A támogatói okirat (2017 év) megtekinthető az alábbi linken: Támogatói okirat 2017

A támogatói okirat (2018 év) megtekinthető az alábbi linken: Támogatói okirat 2018

A támogatói okirat (2019 év) megtekinthető az alábbi linken: Támogatói okirat 2019

 

4. Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Belügyminisztérium által kiírt „Kiegyenlítő bérrendezési alap” című pályázaton.

A támogatást az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi bérek kifizetésére lehetett felhasználni.

Az elnyert támogatás összege: 7.336.000,- Ft.

 A támogatói okirat megtekinthető az alábbi linken: Támogatói okirat

 

5. Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Belügyminisztérium által kiírt „Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása” című pályázaton.

A támogatásból a település vízvezeték rendszere kerül felújításra a vízműveken keresztül.

Az elnyert támogatás összege 2018-ban: 12.175.400,- Ft.

A pályázatot 2019-ben is benyújtottuk, az igényelt támogatás összege: 35.575.700,- Ft. A pályázat bírálati stádiumban van.

A támogatói okirat megtekinthető az alábbi linken: Támogatói okirat

 

6. Szentistván Nagyközség Önkormányzata rendkívüli támogatást kapott a Belügyminisztériumtól a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére.

A kapott támogatás összege: 3.915.000,- Ft.

A támogatói okirat megtekinthető az alábbi linken: Támogatói okirat

 

Közmunka programban elnyert támogatások

2018. évben elnyert támogatások összesen: 47.581.833,- Ft foglakoztatott 70 fő

2019. évben elnyert támogatások összesen: 35.555.176,- Ft foglakoztatott 35 fő

2019. évben már a bértámogatáshoz 10 % önerőt kell az önkormányzatnak biztosítani, ami 3.266.130,- Ft.

 

SZKULTINFO Nonprofit Kft. által nyert pályázatok

  • Csoóri Sándor alap által biztosított támogatás működésre: 500.000,- Ft
  • LEADER- Települési és térségi kapcsolati hálók megerősítését szolgáló, helyi értékeket középpontba állító rendezvények, fesztiválok megrendezésének támogatása című VP6-19.2.1.-20-6-17 : 1.600.000,-Ft
  • LEADER- Civil szervezetek feladatellátásához szükséges eszközök beszerzése és kisebb volumenű beruházások támogatása című VP6-19.2.1.-20-1.-17 : 1.280.000,-Ft

 

 

Összes elnyert támogatás: 366.959.179,- Ft.