TOP-3.2.1-BO1-2017-00036 | Önkormányzati középületek energetikai korszerűsítése Hejőkeresztúr, Muhi, Szentistván és Tiszakeszi településeken

Önkormányzati középületek energetikai korszerűsítése Hejőkeresztúr, Muhi, Szentistván  és Tiszakeszi településeken

 

Kedvezményezett: Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Konzorciumi tagok:

Szentistván Nagyközség Önkormányzata, Muhi Község Önkormányzata, Tiszakeszi Község Önkormányzata

Projekt címe: Önkormányzati középületek energetikai korszerűsítése Hejőkeresztúr, Muhi, Szentistván és Tiszakeszi településeken

Támogatás összege: 304,155 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2021.04.30.

Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-BO1-2017-00036

 

Projekt bemutatása

Hejőkeresztúr, Tiszakeszi, Muhi és Szentistván Községek Önkormányzata közösen pályázatot nyújtott be a TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra.

A projekt célja, hogy a konzorciumban résztvevő önkormányzatok tulajdonában lévő, leromlott energetikai állapotú épületek energetikai korszerűsítés útján fejlesztésre kerüljenek. A fejlesztéssel hozzájárulnak az épületek gazdaságosabb fenntartásához, egységes településkép létrehozásához, a település lakossága szempontjából egy élhetőbb környezet kialakításához, valamint az érintett épületekben lévő szolgáltatások színvonalának emeléséhez. Hozzájárul továbbá a Kormány alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasági céljaihoz is. Legtágabb értelemben a környezetünk védelméhez is hozzájárul.

A fejlesztéssel érintett épületek:

 • Béla Körzeti Általános Iskola (Hejőkeresztúr, Petőfi Sándor utca 111., hrsz 422/2)
 • Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Muhi Tagiskolája, (Muhi, Rákóczi út 24., hrsz 70)
 • Polgármesteri Hivatal és Orvosi Rendelő, (Muhi, Rákóczi út 2., hrsz 89/2)
 • Széchenyi István Általános Iskola, (Tiszakeszi, Községháza u. 18., hrsz 2/4)
 • Polgármesteri Hivatal (3418 Szentistván, Széchenyi utca 8., Hrsz.: 1.)
 • Civil Ház (3418 Szentistván, Széchenyi utca 10., Hrsz.: 60.)
 • Szentistváni Gézengúz Óvoda (3418 Szentistván, 3418 Szentistván, Széchenyi utca 12/A. hrsz.: 59.)

 

A fejlesztés során az önállóan támogatható tevékenységek közül az alábbiak kerülnek megvalósításra:

 • Külső határoló szerkezetek korszerűsítése (utólagos homlokzati és födém hőszigetelés, nyílászárók cseréje vagy korszerűsítése)
 • Fűtési, HMV rendszerek korszerűsítése
 • Napelemes rendszerek telepítése

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Fűtési, HMV rendszerek korszerűsítése
 • Akadálymentesítés
 • Nyilvánosság biztosítása
 • Képzések kidolgozása és megtartása

 

A projekt nem tartozik a 314/2005. Korm rendelet hatálya alá, klímakockázata nincs. Megvalósításával csökken a környezeti terhelés.

A projektnek a 2000/60/EK, illetve 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerint a vizek állapotára gyakorolt hatása nincs.

A projekt megvalósítását és fenntartását veszélyeztető éghajlati, időjárási tényezők kapcsán fellépő kockázatokra a Projekt Terv kockázatkezelési stratégiája kitér. A megvalósítás során esetlegesen fellépő havária, környezeti katasztrófa esetén a kivitelezői kötelező felelősségbiztosítás mérsékli a kockázatot, ennek megléte a közbeszerzés során ellenőrzésre kerül. A projekt fenntartása kapcsán a klímakockázat az extrém mennyiségű csapadék, illetve szélsőséges hőmérséklet kapcsán vehető számba, mely első osztályú kivitelezési munka (hatályos jogszabályoknak, műszaki előírásoknak irányelveknek, szabványoknak) megkövetelésével minimalizálható (mű állékonysága, kialakítása, anyaghasználat). Aszály, szárazság, egyéb környezeti tényező kockázatával jelen projekt nem érintett.

 

A fejlesztéssel érintett épületek az alábbi támogatható funkcióknak adnak otthont:

 • Alap- és középfokú oktatási intézmények és kapcsolódó épületeik: iskolaépület (Hejőkeresztúr, Tiszakeszi, Muhi)
 • Művelődési Házak, színházak, egyéb, rendszeresen használt közösségi terek (Szentistván)
 • Közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmények (Muhi, Szentistván)
 • TOP 1.4.1 felhívásban támogatható funkciók: óvodai ellátás (Szentistván)
 • TOP 4.1.1 felhívásban támogatható funkciók: háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás (Muhi)

A fejlesztés során 7 db önálló energetikai rendszerrel rendelkező épület energetikai korszerűsítése valósul meg, mely ezáltal egy „összetett beruházás” lesz. Az épületek a nagyközönség számára látogathatóak, ezzel is elősegítve a szemléletformálást, a műszaki információk, tapasztalatok terjesztését, mely szintén a program egyik feladata.

 

Számszerűsíthető eredmények:

 • Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése: 202,77 CO2 egyenérték (t/év)
 • Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése: 770 809,83 kWh/év
 • Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása: 46,7760 kW
 • Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés: 2 467,69 GJ/év
 • A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség: 154,59 GJ/év

 

Fajlagos korlátok:

 • Projektszintű ÜHG fajlagos érték: 1.415.308.- Ft/CO2 egyenérték (t)