SZENTISTVÁN BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS II. ÜTEM

 

 

Kedvezményezett: Szentistván Nagyközség Önkormányzata
Projekt címe: Szentistván belterületivízrendezés II. ütem
Projekt elszámolható összköltsége: 100 millió Ft
Támogatás összege: 100 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2022.11.30.
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00065

 

Projekt bemutatása

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés és –kezelés előmozdítását. A TOP-2.1.3-16 Települési infrastruktúra-fejlesztések című felhívás célja a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, – gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

 

A projekt keretében belterületi csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése, árkok, csatornák, átereszek rendezése valósul meg. A projekt átfogó célja: Szentistván helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a település élhetőbbé tételének és a környezetbiztonság javításának a hatására vonzóbb üzleti és lakókörnyezet kialakítása, melynek eredményeként a település gazdasági potenciáljának és versenyképességének erősítése, népességmegtartó erejének növelése.

Specifikus célok:

  • biztonságos és egységes csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése a település belterületét érintő csapadékvizek és belvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében,
  • a település belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, a település környezetbiztonságának növelése,
  • vízrendszer állapotának javítása, helyi vízhasznosítás lehetőségeinek bővítése, éghajlatváltozással, szélsőségesebb időjárással szembeni települési ellenálló képesség javítása, az ökológiai állapot fenntartása, további komplex fejlesztések lehetővé tétele,
  • rendezett településkép kialakítása, a település infrastrukturális állapotának javítása.

A műszaki beavatkozások 5 fő csoportba sorolhatóak:

  1. Hunyadi utca – Mátyás király utca – Bollók tó csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója
  2. Kossuth utca – Szőkelaposi mocsár csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciója
  3. Hunyadi utca 7-33. csapadékvíz elvezetése esetében padkafolyóka és KGPVC csatorna kialakítása öv. víznyelő rácsokkal.
  4. Ady Endre utca 22-36. csapadékvíz elvezetése esetében padkafolyóka és KGPVC csatorna kialakítása öv. víznyelő rácsokkal. Befogadónál földárok kialakítása, profilozása, mederkotrás, áteresz építése.
  5. Vörösmarty utca 90-106. csapadékvíz elvezetése esetében padkafolyóka, tokos talpas beton cső csatorna kialakítása öv. víznyelő rácsokkal beton aknákkal.

A fejlesztendő bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza indikátor értéke 1.680 m.

 

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

Kivitelezés 01
Aperture: 1.89Camera: Redmi Note 9 ProIso: 100Orientation: 1
« 1 A 4 »