„A helyi identitás és kohézió erősítése Gelejen és környékén”

 

Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00004

Konzorciumvezető: Gelej Község Önkormányzata

Konzorciumi tagok: Borsodivánka Község Önkormányzata, Egerlövő  Község Önkormányzata, Mezőkeresztes Város Önkormányzata, Mezőnagymihály Község Önkormányzata, Négyes Község Önkormányzata, Szentistván Község Önkormányzata, Tiszabábolna Község Önkormányzata,  Tiszavalk Község Önkormányzata

Támogatás összege: 40 500 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%.

A projekt megvalósítási időszaka: 2018.09.01-2023.01.15.

 

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A Konzorcium, Gelej Község Önkormányzata vezetésével, a Széchenyi2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében „A helyi identitás és kohézió erősítése Gelejen és kornyékén” címmel támogatást nyert a TOP-5.3.1-16 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívás keretében.

A projekt alapvető célja a felhívással összhangban a helyi közösségek fejlesztése, mely elsősorban a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti.

A projekt elsődleges célja Gelej és környéke (Borsodivánka, Egerlövő, Mezőkeresztes, Mezőnagymihály, Négyes, Szentistván, Tiszabábolna, Tiszavalk) a közösségi identitás és kohézió erősítése közösségi akciókkal, a lakosság bevonásával. A projekt során megvalósítandó programok erősítik a civil aktivitást, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.  A hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlősége javul. A megvalósításban részt vállaló szakemberek képzettségi szintje nő, differenciálódik. A képzések és tréningek elősegítik a projekt programjainak hosszútávú hasznosulását, a szociális szolidaritás térnyerését.

A fejlesztés kiemelt célcsoportja a projektbe bevont településeken élő teljes lakosság, különös tekintettel a 10-18 éves korosztályra. A célcsoport elérése, bevonása toborzással, a program hatékony helyi kommunikációjával, közösségfejlesztők, oktatási intézmények segítségével történik

 

Tervezett tevékenységek

 Közösségi interjúk közösségi beszélgetések: A lakosság igényeit interjú és kérdőív formájában mérjük fel. A szakmai vezető és a helyi közösségfejlesztők segítségével történik a lakosság megszólítása, bevonása településenként. A közösségi beszélgetés a közösségi interjúk során szerzett tapasztalatok, feltáruló értékek és közösségi problémák nyilvánosságra hozatalát, közösségivé tételét és megbeszélését tartja szem előtt.

Közösségi felmérés A közösségi felmérés egy „ajtótól ajtóig” történő, a helyi lakosok aktív részvételével megvalósuló, közösségfejlesztő aktivizáló módszer, amelyen keresztül mindenki megszólításra kerül a településen, s a közjóért cselekvők köre szélesedik. Kérdőívek, kiadványok segítségével mindenki megszólításra, bevonásra kerül.

Rendezvénynaptár és cselekvési terv készítése: A közösségi felmérés eredményeire épülő terv, amely nemcsak a településen élők szükségleteit, saját jövőjükre, településükre vonatkozó elképzeléseit tartalmazza, hanem amelyben a lakosok aktív szerepet is vállalnak a tervek megvalósításában. Továbbá rendezvénynaptár készül a projekt ütemezett megvalósításához.

A projekt által érintett településeken közösségi tevékenységek indítása: Történeti (történelmi, hagyományőrzés, kulturális területeken) feltárás, illetve az eredmények elérhetővé tétele a lakosság számára. Közösségek szomszédolása tervezett. Kiállítás megvalósítása, tankatalógus létrehozása, falukönyv, kalendárium létrehozása. Tanulókörök és részvételi fóroóumok megvalósítása a lakosság, illetve a célcsoport részvételével.

Információs pont kialakítása: A településen vagy településrészben széles hozzáférést biztosító, könnyen megközelíthető helyen lévő tájékoztatási pont, ahol megbízható és naprakész felvilágosítást adnak a települések életére hatást gyakorló legfontosabb közhasznú (helyi, köznapi, mindennapi, közérdekű, közösségi, általános) információkról

Közlekedésbiztonsági programok: A kevésbé gyakorlott biciklisták rövid elméleti és gyakorlati oktatás révén történő bátorítása felvértezése és ez által hozzájárulni a kerékpározás, mint mindennapi közlekedési alternatíva, illetve szabadidőtöltés elterjedésének elősegítéséhez.