TÁJÉKOZTATÁS óvodakezdési/beiskolázási támogatásról

T Á J É K O Z T A T Á S

Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete értelmében:  „Az önkormányzat évi egy alkalommal a nevelési év / tanév kezdetét megelőzően települési óvodakezdési /beiskolázási támogatást nyújt a szentistváni lakóhellyel rendelkező óvodás, általános iskolás,  középiskolás,  valamint a felsőfokú oktatás nappali tagozatos nevelési évet / tanévet kezdő tanulója részére feltéve, hogy a gyermek / tanuló /hallgató családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 %-át.”

A támogatás mértéke:

  • általános iskolai tanuló esetében: 20.000,- Ft
  • középiskolai tanuló esetében: 30.000,- Ft.
  • felsőoktatás nappali tagozatos hallgatója esetében: 50.000,- Ft
  • óvodás gyermek esetében: 10.000,- Ft

A támogatás megállapítása kérelemre történik, mely kérelem 2021. július hó 15. napjától átvehető az Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben. A kérelmet augusztus 1. és szeptember 30. napja között lehet benyújtani az Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán.

A nyomtatvány elérhető a www.szentistvan.hu honlapon a nyomtatványok menüpont alatt.

A kérelemhez csatolni szükséges a nevelési / oktatási intézmény által kiállított óvodai jogviszony igazolást / iskolalátogatási igazolást / hallgatói jogviszony igazolást, valamint a szülő/szülők jövedelemigazolását.

A települési óvodakezdési / beiskolázási támogatás odaítéléséről az önkormányzat képviselő- testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

Azon szülőknek, akiknek gyermeke a Szentistváni István Király Általános Iskola tanulója az iskolalátogatási igazolást nem kell kikérniük, azt az iskola a hivatal rendelkezésére bocsátja.

Kérjük azokat a szülőket, akiknek a gyermeke nem a fent említett intézményben kezdi a tanévet, hogy az iskolalátogatási igazolás beszerzéséről lehetőség szerint még júliusban gondoskodjanak.

 

Szentistván, 2020. július  8.