T Á J É K O Z T A T Á S PÉNZBELI TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉRŐL

T Á J É K O Z T A T Á S

PÉNZBELI TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉRŐL

 

Tájékoztatjuk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek szüleit, hogy a november havi pénzbeli támogatás kifizetése  november 20-án (pénteken) 8.00- 12.00 óra között történik az Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodájában.

A támogatást kizárólag a jogosult veheti át, amennyiben   akadályoztatva van, kérjük szíveskedjen meghatalmazott útján gondoskodni a támogatás átvételéről.

A támogatás átvételekor kötelező az arcmaszk viselése, a várakozás során kérjük, hogy a 1,5 m- es távolságtartási szabályt szíveskedjenek betartani!

 

Szentistván, 2020. november 18.

 

Derekas Sándor sk.

jegyző