Nyilvános testületi ülés

 

M E G H Í V Ó
Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. október 28-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel
nyilvános ülést tart a községháza tárgyalótermében,
melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom

Szavazati joggal:
– a Képviselő-testület tagjai.

Tanácskozási joggal:
– Derekas Sándor jegyző, Konczné Besenyei Ágnes óvodavezető, Szabó Angelika ügyvezető, Aranyosi Imre nem képviselő bizottsági tag, Barta Szilárd nem képviselő bizottsági tag, Molnár István RNÖ elnök

 

N A P I R E N D
1.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről
Előterjesztő: Dobóné Koncz Judit polgármester

2.)Tájékoztató az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves alakulásáról
Előterjesztő: Dobóné Koncz Judit polgármester-írásbeli előterjesztés
Véleményezi: Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság

3.) Javaslat önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének szükség szerinti felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dobóné Koncz Judit polgármester-írásbeli előterjesztés
Véleményezi: Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság

4.) Javaslat a 2020. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás keretében nyújtott szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Dobóné Koncz Judit polgármester-írásbeli előterjesztés
Véleményezi: Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság

5.) Javaslat a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dobóné Koncz Judit polgármester – írásbeli előterjesztés
Véleményezi: Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság

6.) Javaslat az időskorúak és a szentistváni családok 2020. évi egyszeri támogatási összegének meghatározására.
Előterjesztő: Dobóné Koncz Judit polgármester – írásbeli előterjesztés
Véleményezi: Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság

7.) Döntés a közmeghallgatás időpontjáról
Előterjesztő: Dobóné Koncz Judit polgármester-szóbeli előterjesztés

8.) Döntés Juhász Zoltán Damjanich utca 26. szám alatti lakos közterület megvásárlására irányuló kérelméről
Előterjesztő: Dobóné Koncz Judit polgármester-írásbeli előterjesztés

9.) Indítványok, javaslatok

 

Előterjesztések

előterj.tájékoztató.gazd
előterj.szoc.rend mód
előterj.szoc tüzelő
előterj.költségv.rend.mód_001
előterj.idősk.és egyszeri tám
Előterj -Közterület vásárlás iránti kérelem