Felhívás

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

 

Mint arról korábban már tájékoztattuk a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (3525 Miskolc, Városház tér 8 sz.) megbízásából Önkormányzatunk végzi a lakossági kommunális és szelektív hulladéktároló és szállító edények kiosztását.  Az edényzet kiosztását követően a hulladékszállító BMH Nonprofit Kft már csak az újonnan kiosztott és hitelesített edényket használóktól szállítja el a hulladékot. Az új szállítóedények átvételére az a magánszemély, jogi személy vagy szervezet jogosult, aki kummunális hulladék szállítására közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik, és akinek nevére a szerződés szól, (jogi személy vagy szervezet esetében, aki szervezet képviseletére jogosult).

Amennyiben fenti edények átvételére Ön / illetve az Ön által képviselt szervezet jogosult, azonban az edényeket a mai napig nem vette át, úgy kérem, hogy az edények átvételéről felhívásomat követően sürgősen intézkedni szíveskedjen.  

Az edényzet osztására megjelölt határidőt követően az edények átvételére már csak a szolgáltató miskolci telephelyén (Miskolc, József Attila utca 65 sz.) van lehetőség

Amennyiben az edények átvételében Ön egészségi állapota, idős kora, vagy egyéb más okból akadályoztatva van, kérjük ezt Tanaszi József falugondnoknak (T: 06 30 819 9607) jelezze, aki az ügyféllel egyztetett módon intézkedik az edények kiszállításáról.

Együttműködését előre is köszönöm !

Tisztelettel:

Derekas Sándor

jegyző