Országos tűzgyújtási tilalom

Országos tűzgyújtási tilalom

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2017. március 3.-án, pénteken visszavonásig tartó Országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el

Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A tűzgyujtási tilalom belterületre nem vonatkozik. A belterületen történű tűz gyújtásra, avarégetésre továbbiakban is az önkormányzat település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 13/2000. (VII.3.) önkormányzati rendelete rendeletében foglaltak az irányadók miszerint:

13.§

  • Avart és kerti hulladékot elsősorban az ingatlanon történő komposztálással kell megsemmisíteni. A komposztálásra nem alkalmas szárított, de nem lábon álló növényi hulladék háztartási tüzelőberendezésben – külön engedély nélkül – elégethető, illetve szélcsendes időben, munkanapokon 15 és 19 óra közötti időben, jól kialakított tűzrakó helyen a szabadban, folyamatos felügyelet mellett, emberi egészség és környezet károsítása nélkül, a lehető legkisebb környezeti terhelés mellett elégethető úgy, hogy az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
  • Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).
  • A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
  • A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
  • A tüzelés, tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
  • A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

 

Az elrendelt országos tűz gyújtási tilalom részleteiről további tájékoztatás találhat Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság alábbi honlapján:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=monitor_tuzgyujtasi_tilalom